نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

اصول حسابداری- جلد اول

تومان100,000

نویسنده: سجاد جلالی- سپهر عبدالعلی پوران بدر مهدی معصومی

ناشر: نورا

شابک: 5-57-6645-600-978

اصول حسابداری- جلد دوم

تومان100,000

مؤلفان: سجاد جلالی حسین کرمی شنستقی سعید زرین اکبر

ناشر: نورا

شابک: 4-54-6645-600-978

روش های کمی در مالی(تحلیل ریسک بازار)

تومان120,000

نویسنده : پروفسور کارِل الکساندر

مترجمین: دکتر علی رستمی – نرگس نیک نیا

ناشر : نورا

شابک: 0-36-6645-600-978

مبانی بانکداری با رویکرد ریسک

تومان120,000

نویسندگان: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی- سجاد جلالی- وحید محمدی

ناشر : نورا

شابک: 7-40-6645-600-978