نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

50 ایده اقتصاد که باید بدانید

تومان60,000

نویسنده: ادموند کانوی

مترجم: دکتر علی رستمی - دکتر سودابه رادفرد

اصول حسابداری- جلد اول

تومان100,000

نویسنده: سجاد جلالی- سپهر عبدالعلی پوران بدر مهدی معصومی

ناشر: نورا

شابک: 5-57-6645-600-978

اصول حسابداری- جلد دوم

تومان100,000

مؤلفان: سجاد جلالی حسین کرمی شنستقی سعید زرین اکبر

ناشر: نورا

شابک: 4-54-6645-600-978

روش های کمی در مالی(تحلیل ریسک بازار)

تومان120,000

نویسنده : پروفسور کارِل الکساندر

مترجمین: دکتر علی رستمی – نرگس نیک نیا

ناشر : نورا

شابک: 0-36-6645-600-978

ریزساختارهای بازار سرمایه

تومان80,000
نویسنده: دکتر علی رستمی - میثم علی محمدی ناشر: نورا

مالی پیشرفته

تومان200,000

نویسنده: سجاد جلالی حامد شجاعی محمد مهدی مؤمن زاده رضا امیدوار تجریشی

ناشر: نورا

شابک: 5-60-6645-600-978

مبانی بانکداری با رویکرد ریسک

تومان120,000

نویسندگان: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی- سجاد جلالی- وحید محمدی

ناشر : نورا

شابک: 7-40-6645-600-978

مدیریت مالی – جلد2

تومان100,000

نویسندگان: دکتر علی رستمی – سجاد جلالی – حسین کرمی ناشر : نورا شابک: 9-33-6645-600-978

مدیریت مالی- جلد1

تومان100,000

نویسندگان: دکتر علی رستمی سجاد جلالی حسین کرمی

ناشر : نورا

شابک: 2-32-6645-600-978