نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

ارتباطات بین فرهنگی

تومان100,000

ترجمه و تألیف: زینب زین الدینی نساء شیخی

ناشر: نورا

شابک: 1-71-6645-600-978

سرمایه فرهنگی و رشد اقتصادی

تومان40,000

نویسنده: دکتر فرزانه چاوش باشی زینب زین الدینی

ناشر: نورا

شابک: 7-53-6645-600-978

صنایع خلاق فرهنگی و رشد اقتصادی

تومان80,000

نویسنده: فرزانه چاوش باشی زینب زین الدینی

ناشر: نورا

قیمت: 80000 تومان

شابک: 3-64-6645-600-978

فرهنگ و رشد اقتصادی

تومان70,000

نویسندگان: فرزانه چاوش باشی وحید حاجی حتم لو - زینب زین الدینی

ناشر: نورا

شابک:8- 72- 6645- 600- 978

فرهنگ،توسعه،اقتصاد

تومان80,000

نویسنده: فرزانه چاوش باشی زینب زین الدینی

ناشر: نورا

شابک: 9-62-6645-600-978